ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ch
17.00 CHF
1 سال
N/A
17.00 CHF
1 سال
.at
38.50 CHF
1 سال
38.50 CHF
1 سال
38.50 CHF
1 سال
.de
12.50 CHF
1 سال
N/A
12.50 CHF
1 سال
.li
19.00 CHF
1 سال
19.00 CHF
1 سال
19.00 CHF
1 سال
.eu
16.50 CHF
1 سال
16.50 CHF
1 سال
16.50 CHF
1 سال
.com
19.00 CHF
1 سال
114.00 CHF
6 سال
19.00 CHF
1 سال
.net
18.50 CHF
1 سال
18.50 CHF
1 سال
18.50 CHF
1 سال
.info
17.50 CHF
1 سال
17.50 CHF
1 سال
17.50 CHF
1 سال
.me
18.50 CHF
1 سال
18.50 CHF
1 سال
18.50 CHF
1 سال
.mobi
25.50 CHF
1 سال
25.50 CHF
1 سال
25.50 CHF
1 سال
.ac
115.50 CHF
1 سال
115.50 CHF
1 سال
115.50 CHF
1 سال
.academy
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
.ag
149.00 CHF
1 سال
149.00 CHF
1 سال
149.00 CHF
1 سال
.agency
28.50 CHF
1 سال
28.50 CHF
1 سال
28.50 CHF
1 سال
.airforce
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
.am
150.50 CHF
1 سال
150.50 CHF
1 سال
150.50 CHF
1 سال
.archi
122.50 CHF
1 سال
122.50 CHF
1 سال
122.50 CHF
1 سال
.asia
27.50 CHF
1 سال
27.50 CHF
1 سال
27.50 CHF
1 سال
.associates
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
.attorney
51.50 CHF
1 سال
51.50 CHF
1 سال
51.50 CHF
1 سال
.bargains
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
.be
22.50 CHF
1 سال
22.50 CHF
1 سال
22.50 CHF
1 سال
.berlin
73.50 CHF
1 سال
73.50 CHF
1 سال
73.50 CHF
1 سال
.bike
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
.biz
18.50 CHF
1 سال
18.50 CHF
1 سال
18.50 CHF
1 سال
.blue
25.50 CHF
1 سال
25.50 CHF
1 سال
25.50 CHF
1 سال
.boutique
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
.br.com
68.50 CHF
1 سال
68.50 CHF
1 سال
68.50 CHF
1 سال
.build
97.50 CHF
1 سال
97.50 CHF
1 سال
97.50 CHF
1 سال
.builders
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
.buzz
51.50 CHF
1 سال
51.50 CHF
1 سال
51.50 CHF
1 سال
.bz
48.50 CHF
1 سال
48.50 CHF
1 سال
48.50 CHF
1 سال
.ca
24.50 CHF
1 سال
24.50 CHF
1 سال
24.50 CHF
1 سال
.cab
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
.camera
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
.camp
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
.careers
64.50 CHF
1 سال
64.50 CHF
1 سال
64.50 CHF
1 سال
.cc
33.50 CHF
1 سال
33.50 CHF
1 سال
33.50 CHF
1 سال
.center
28.50 CHF
1 سال
28.50 CHF
1 سال
28.50 CHF
1 سال
.cheap
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
.clothing
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
.club
24.50 CHF
1 سال
24.50 CHF
1 سال
24.50 CHF
1 سال
.cm
189.50 CHF
1 سال
189.50 CHF
1 سال
189.50 CHF
1 سال
.cn
49.50 CHF
1 سال
49.50 CHF
1 سال
49.50 CHF
1 سال
.cn.com
68.50 CHF
1 سال
68.50 CHF
1 سال
68.50 CHF
1 سال
.co
20.50 CHF
1 سال
20.50 CHF
1 سال
20.50 CHF
1 سال
.co.nz
68.50 CHF
1 سال
68.50 CHF
1 سال
68.50 CHF
1 سال
.co.uk
13.50 CHF
1 سال
13.50 CHF
1 سال
13.50 CHF
1 سال
.codes
64.50 CHF
1 سال
64.50 CHF
1 سال
64.50 CHF
1 سال
.coffee
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
.com.au
25.50 CHF
1 سال
25.50 CHF
1 سال
25.50 CHF
1 سال
.com.cn
77.50 CHF
1 سال
77.50 CHF
1 سال
77.50 CHF
1 سال
.com.co
27.50 CHF
1 سال
27.50 CHF
1 سال
27.50 CHF
1 سال
.com.de
16.50 CHF
1 سال
16.50 CHF
1 سال
16.50 CHF
1 سال
.com.es
10.50 CHF
1 سال
10.50 CHF
1 سال
10.50 CHF
1 سال
.com.mx
106.50 CHF
1 سال
106.50 CHF
1 سال
106.50 CHF
1 سال
.com.sg
51.50 CHF
1 سال
51.50 CHF
1 سال
51.50 CHF
1 سال
.com.tw
51.50 CHF
1 سال
51.50 CHF
1 سال
51.50 CHF
1 سال
.company
28.50 CHF
1 سال
28.50 CHF
1 سال
28.50 CHF
1 سال
.computer
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
.construction
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
.contractors
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
.cool
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
.diamonds
64.50 CHF
1 سال
64.50 CHF
1 سال
64.50 CHF
1 سال
.directory
28.50 CHF
1 سال
28.50 CHF
1 سال
28.50 CHF
1 سال
.education
28.50 CHF
1 سال
28.50 CHF
1 سال
28.50 CHF
1 سال
.email
28.50 CHF
1 سال
28.50 CHF
1 سال
28.50 CHF
1 سال
.enterprises
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
.equipment
28.50 CHF
1 سال
28.50 CHF
1 سال
28.50 CHF
1 سال
.es
22.50 CHF
1 سال
22.50 CHF
1 سال
22.50 CHF
1 سال
.estate
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
.eu.com
40.50 CHF
1 سال
40.50 CHF
1 سال
40.50 CHF
1 سال
.expert
64.50 CHF
1 سال
64.50 CHF
1 سال
64.50 CHF
1 سال
.exposed
28.50 CHF
1 سال
28.50 CHF
1 سال
28.50 CHF
1 سال
.farm
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
.flights
64.50 CHF
1 سال
64.50 CHF
1 سال
64.50 CHF
1 سال
.florist
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
.fm
142.50 CHF
1 سال
142.50 CHF
1 سال
142.50 CHF
1 سال
.fr
22.50 CHF
1 سال
22.50 CHF
1 سال
22.50 CHF
1 سال
.futbol
19.50 CHF
1 سال
19.50 CHF
1 سال
19.50 CHF
1 سال
.gallery
28.50 CHF
1 سال
28.50 CHF
1 سال
28.50 CHF
1 سال
.gift
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
.glass
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
.graphics
28.50 CHF
1 سال
28.50 CHF
1 سال
28.50 CHF
1 سال
.gs
76.50 CHF
1 سال
76.50 CHF
1 سال
76.50 CHF
1 سال
.guitars
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
.guru
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
.holdings
64.50 CHF
1 سال
64.50 CHF
1 سال
64.50 CHF
1 سال
.holiday
64.50 CHF
1 سال
64.50 CHF
1 سال
64.50 CHF
1 سال
.house
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
.hu.com
66.50 CHF
1 سال
66.50 CHF
1 سال
66.50 CHF
1 سال
.in
17.50 CHF
1 سال
17.50 CHF
1 سال
17.50 CHF
1 سال
.ink
54.50 CHF
1 سال
54.50 CHF
1 سال
54.50 CHF
1 سال
.institute
28.50 CHF
1 سال
28.50 CHF
1 سال
28.50 CHF
1 سال
.international
28.50 CHF
1 سال
28.50 CHF
1 سال
28.50 CHF
1 سال
.io
61.50 CHF
1 سال
61.50 CHF
1 سال
61.50 CHF
1 سال
.it
30.50 CHF
1 سال
30.50 CHF
1 سال
30.50 CHF
1 سال
.jp
103.50 CHF
1 سال
103.50 CHF
1 سال
103.50 CHF
1 سال
.kim
25.50 CHF
1 سال
25.50 CHF
1 سال
25.50 CHF
1 سال
.kitchen
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
.la
56.50 CHF
1 سال
56.50 CHF
1 سال
56.50 CHF
1 سال
.land
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
.lighting
28.50 CHF
1 سال
28.50 CHF
1 سال
28.50 CHF
1 سال
.limo
64.50 CHF
1 سال
64.50 CHF
1 سال
64.50 CHF
1 سال
.link
18.50 CHF
1 سال
18.50 CHF
1 سال
18.50 CHF
1 سال
.luxury
745.50 CHF
1 سال
745.50 CHF
1 سال
745.50 CHF
1 سال
.maison
64.50 CHF
1 سال
64.50 CHF
1 سال
64.50 CHF
1 سال
.management
28.50 CHF
1 سال
28.50 CHF
1 سال
28.50 CHF
1 سال
.marketing
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
.me.uk
13.50 CHF
1 سال
13.50 CHF
1 سال
13.50 CHF
1 سال
.menu
51.50 CHF
1 سال
51.50 CHF
1 سال
51.50 CHF
1 سال
.moda
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
.ms
76.50 CHF
1 سال
76.50 CHF
1 سال
76.50 CHF
1 سال
.name
17.50 CHF
1 سال
17.50 CHF
1 سال
17.50 CHF
1 سال
.net.au
25.50 CHF
1 سال
25.50 CHF
1 سال
25.50 CHF
1 سال
.net.cn
77.50 CHF
1 سال
77.50 CHF
1 سال
77.50 CHF
1 سال
.net.co
27.50 CHF
1 سال
27.50 CHF
1 سال
27.50 CHF
1 سال
.net.nz
68.50 CHF
1 سال
68.50 CHF
1 سال
68.50 CHF
1 سال
.ninja
27.50 CHF
1 سال
27.50 CHF
1 سال
27.50 CHF
1 سال
.nl
13.50 CHF
1 سال
13.50 CHF
1 سال
13.50 CHF
1 سال
.no.com
66.50 CHF
1 سال
66.50 CHF
1 سال
66.50 CHF
1 سال
.nom.co
27.50 CHF
1 سال
27.50 CHF
1 سال
27.50 CHF
1 سال
.nom.es
13.50 CHF
1 سال
13.50 CHF
1 سال
13.50 CHF
1 سال
.nu
49.50 CHF
1 سال
49.50 CHF
1 سال
49.50 CHF
1 سال
.onl
25.50 CHF
1 سال
25.50 CHF
1 سال
25.50 CHF
1 سال
.org
19.50 CHF
1 سال
19.50 CHF
1 سال
19.50 CHF
1 سال
.org.au
20.50 CHF
1 سال
20.50 CHF
1 سال
20.50 CHF
1 سال
.org.cn
77.50 CHF
1 سال
77.50 CHF
1 سال
77.50 CHF
1 سال
.org.nz
68.50 CHF
1 سال
68.50 CHF
1 سال
68.50 CHF
1 سال
.org.tw
48.50 CHF
1 سال
48.50 CHF
1 سال
48.50 CHF
1 سال
.org.uk
13.50 CHF
1 سال
13.50 CHF
1 سال
13.50 CHF
1 سال
.photography
28.50 CHF
1 سال
28.50 CHF
1 سال
28.50 CHF
1 سال
.photos
28.50 CHF
1 سال
28.50 CHF
1 سال
28.50 CHF
1 سال
.pics
33.50 CHF
1 سال
33.50 CHF
1 سال
33.50 CHF
1 سال
.pink
25.50 CHF
1 سال
25.50 CHF
1 سال
25.50 CHF
1 سال
.pro
28.50 CHF
1 سال
28.50 CHF
1 سال
28.50 CHF
1 سال
.pw
22.50 CHF
1 سال
22.50 CHF
1 سال
22.50 CHF
1 سال
.qc.com
92.50 CHF
1 سال
92.50 CHF
1 سال
92.50 CHF
1 سال
.recipes
64.50 CHF
1 سال
64.50 CHF
1 سال
64.50 CHF
1 سال
.repair
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
.sa.com
66.50 CHF
1 سال
66.50 CHF
1 سال
66.50 CHF
1 سال
.scot
79.50 CHF
1 سال
79.50 CHF
1 سال
79.50 CHF
1 سال
.se.com
66.50 CHF
1 سال
66.50 CHF
1 سال
66.50 CHF
1 سال
.se.net
66.50 CHF
1 سال
66.50 CHF
1 سال
66.50 CHF
1 سال
.sexy
31.50 CHF
1 سال
31.50 CHF
1 سال
31.50 CHF
1 سال
.sg
51.50 CHF
1 سال
51.50 CHF
1 سال
51.50 CHF
1 سال
.sh
115.50 CHF
1 سال
115.50 CHF
1 سال
115.50 CHF
1 سال
.shiksha
25.50 CHF
1 سال
25.50 CHF
1 سال
25.50 CHF
1 سال
.shoes
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
.singles
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
.social
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
.solar
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
.solutions
28.50 CHF
1 سال
28.50 CHF
1 سال
28.50 CHF
1 سال
.supplies
28.50 CHF
1 سال
28.50 CHF
1 سال
28.50 CHF
1 سال
.supply
28.50 CHF
1 سال
28.50 CHF
1 سال
28.50 CHF
1 سال
.support
28.50 CHF
1 سال
28.50 CHF
1 سال
28.50 CHF
1 سال
.systems
28.50 CHF
1 سال
28.50 CHF
1 سال
28.50 CHF
1 سال
.tc
129.50 CHF
1 سال
129.50 CHF
1 سال
129.50 CHF
1 سال
.technology
28.50 CHF
1 سال
28.50 CHF
1 سال
28.50 CHF
1 سال
.tel
21.50 CHF
1 سال
21.50 CHF
1 سال
21.50 CHF
1 سال
.tips
28.50 CHF
1 سال
28.50 CHF
1 سال
28.50 CHF
1 سال
.tm
150.50 CHF
1 سال
150.50 CHF
1 سال
150.50 CHF
1 سال
.today
28.50 CHF
1 سال
28.50 CHF
1 سال
28.50 CHF
1 سال
.training
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
.tv
55.50 CHF
1 سال
55.50 CHF
1 سال
55.50 CHF
1 سال
.tw
48.50 CHF
1 سال
48.50 CHF
1 سال
48.50 CHF
1 سال
.uk
15.50 CHF
1 سال
15.50 CHF
1 سال
15.50 CHF
1 سال
.uk.com
77.50 CHF
1 سال
77.50 CHF
1 سال
77.50 CHF
1 سال
.uk.net
77.50 CHF
1 سال
77.50 CHF
1 سال
77.50 CHF
1 سال
.uno
30.50 CHF
1 سال
30.50 CHF
1 سال
30.50 CHF
1 سال
.us
16.50 CHF
1 سال
16.50 CHF
1 سال
16.50 CHF
1 سال
.us.com
40.50 CHF
1 سال
40.50 CHF
1 سال
40.50 CHF
1 سال
.uy.com
66.50 CHF
1 سال
66.50 CHF
1 سال
66.50 CHF
1 سال
.ventures
64.50 CHF
1 سال
64.50 CHF
1 سال
64.50 CHF
1 سال
.vg
107.50 CHF
1 سال
107.50 CHF
1 سال
107.50 CHF
1 سال
.viajes
64.50 CHF
1 سال
64.50 CHF
1 سال
64.50 CHF
1 سال
.voyage
64.50 CHF
1 سال
64.50 CHF
1 سال
64.50 CHF
1 سال
.wiki
54.50 CHF
1 سال
54.50 CHF
1 سال
54.50 CHF
1 سال
.work
13.50 CHF
1 سال
13.50 CHF
1 سال
13.50 CHF
1 سال
.world
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
.ws
40.50 CHF
1 سال
40.50 CHF
1 سال
40.50 CHF
1 سال
.xxx
152.50 CHF
1 سال
152.50 CHF
1 سال
152.50 CHF
1 سال
.za.com
77.50 CHF
1 سال
77.50 CHF
1 سال
77.50 CHF
1 سال
.zone
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
42.50 CHF
1 سال
.network
28.50 CHF
1 سال
28.50 CHF
1 سال
28.50 CHF
1 سال
.cloud
14.90 CHF
1 سال
14.90 CHF
1 سال
14.90 CHF
1 سال
.swiss
42.00 CHF
1 سال
N/A
42.00 CHF
1 سال
.shop
42.00 CHF
1 سال
N/A
42.00 CHF
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains